Adriana Zeleňáková

Zodpovedná riešiteľka projektu
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ

Zuzana Gažová

Odborná garantka projektu
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Anna Jacková

Odborná garantka projektu
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF

Martina Koneracká

Odborná garantka projektu
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ján Košuth

Odborný garant projektu
Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ

Juraj Ševc

Odborný garant projektu
Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ

Štefan Vilček

Odborný garant projektu
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF

Vlasta Závišová

Odborná garantka projektu
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Vladimír Zeleňák

Odborný garant projektu
Ústav chemických vied UPJŠ

Miroslav Almáši

Ústav chemických vied UPJŠ

Iryna Antal

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Andrea Antošová

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Jozef Bednarčík

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ

Zuzana Bednáriková

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Eva Beňová

Ústav chemických vied UPJŠ

Diana Fedunová

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Miroslav Gančár

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Vladimír Girman

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ

Pavol Hrubovčák

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ

Zuzana Jendželovská

Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ

Rastislav Jendželovský

Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ

Alena Juríková

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Nikolas Király

Ústav chemických vied UPJŠ

Martina Kubovčíková

Ústav experimentálnej fyziky SAV

René Mandelík

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF

Anna Alexovič Matiašová

Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ

Ľuboš Nagy

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ

Jaroslav Novotný

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF

Dávid Princík

Ústav chemických vied UPJŠ

Jaroslava Szűcsová

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ

Slavomíra Šalamúnová

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF

Dana Švarcbergerová

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Jana Vargová

Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ