Miroslav Gančár

Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 3; citácie: 9, H-index: 2
Má skúsenosti v sledovaní interakcii nanočastíc s biomakromolekulami pomocou spektroskopických a mikroskopických techník. V projekte sa bude venovať účinku nanočastíc na nukleové kyseliny (RNA, DNA), bude zodpovedný za realizáciu súvisiacich experimentov a analýzu dát.