Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR
17.03.2023

Program stretnutia:

  1. Výsledky projektu
  2. Napĺňanie merateľných ukazovateľov
  3. Čerpanie finančných prostriedkov
  4. Príprava vedeckej konferencie NANOVIR

Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR
03.05.2022


Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR
26.12.2021

Prezentácie z odborného stretnutia na stiahnutie:


Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR na UPJŠ za kolektív UCHV, UBEV a UFV
09.12.2021


Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR
22.10.2021


Odborné stretnutie riešiteľov ústavu fyzikálnych vied a ústavu biologických a ekologických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.09.2021


Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR
23.04.2021


Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR
14.04.2021


Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR
11.02.2021Odborné stretnutie riešiteľov projektu NANOVIR
04.02.2021