Zodpovedná riešiteľka projektuAdriana Zeleňákováadriana.zelenakova@upjs.sk
Administrátor stránky projektuMichael Barutiakmichael.barutiak@student.upjs.sk