20.06.2023
Zasadačka PROMATECH, Watsonova 47, Košice, 5.poschodie.

Ciele konferencie:
Na konferencii budú prezentované poznatky z oblasti výskumu a vývoja nanomateriálov. Hlavnou témou bude príprava magnetických nanočastíc pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov vírusových ochorení, charakterizácia rôznych fyzikálno-chemických vlastností, štruktúrnych vlastností, magnetických vlastností, biologických vlastností.

Tematické okruhy:

  • Magnetické nanočastice
  • Štruktúra nanomateriálov
  • Fyzikálno-chemická charakterizácia nanomateriálov
  • Magnetická separácia
  • Cytotoxicita nanomateriálov
  • Interakcia nanomateriálov s RNA
  • Využitie magnetických nanočastíc pre diagnostiku vírusových chorôb
  • Využitie magnetických nanočastíc k terapeutickým účelom

Program konferencie:

Recenzovaný zborník príspevkov: Zborník bude publikovaný vo vydavateľstve UPJŠ do konca júna.

Predbežný zborník príspevkov:

V rámci projektu Nanovir bola usporiadaná konferencia, na ktorej boli prezentované celkové výsledky pracovísk UBEV, UFV, UCHV a UVLF, ktoré boli dosiahnuté počas doby riešenia projektu.
Fotografie z konforencie: