Alena Juríková

Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 78; citácie: 280, H-index: 10
Má dlhoročné skúsenosti v oblasti aplikácie metód termickej analýzy na štúdium štruktúry a deformácie nerovnovážnych systémov. Venuje sa štúdiu stability a rozkladu komplexných systémov s magnetickými nanočasticami. V rámci tohto projektu sa bude podieľať na charakterizácii pripravených vzoriek magnetických nanočastíc termoanalytickými metódami.