Zuzana Bednáriková

Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 35; citácie: 201, H-index: 9
Má bohaté skúsenosti s charakterizáciou komplexov nanočastica - biologicky aktívna látka pomocou fluorescenčných metód a mikroskopických techník. V projekte bude sledovať viazanie biologicky aktívnych látok na povrch nanočastíc pomocou vnútornej alebo externej fluorescencie. Taktiež sa zameria na štruktúrnu a morfologickú analýzu vytvorených komplexov pomocou AFM. Bude zodpovedná za analýzu dát a prípravu publikácií.