Jaroslav Novotný

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF
Orientuje sa na klinickú expertíznu analýzu zvierat. V projekte sa bude podieľať na vyhodnocovaní epizootologickej situácie na farmách hospodárskych zvierat, zvlášť farmách ošípaných. Po kvalifikovanom zhodnotení zdravotného stavu zvierat zabezpečí kvalifikovaný odber vzoriek na ďalšiu molekulovo-genetickú analýzu. Bude sa podieľať aj vyhodnocovaní výsledkov s akcentom na nákazovú situáciu v teréne.