René Mandelík

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF
Orientuje na epizootologické problémy hospodárskych zvierat, predovšetkým vírusových nákaz zvierat. V jeho práci okrem účasti na riešení vedeckých projektov dominuje klinická expertízna analýza infikovaných zvierat. V projekte sa bude podieľať na vyhodnocovaní epizootologickej situácie na farmách hospodárskych zvierat, zvlášť farmách ošípaných. Po kvalifikovanom zhodnotení zdravotného stavu zvierat zabezpečí kvalifikovaný odber vzoriek na ďalšiu molekulovo-genetickú analýzu. Bude sa podieľať aj vyhodnocovaní výsledkov s akcentom na nákazovú situáciu v teréne.