Ján Košuth

Odborný garant projektu
Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 24; citácie: 266, H-index: 11
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
  • odborný garant projektu
Ján Košuth je expert v oblasti genetiky a štúdia génovej expresie. Má skúsenosti s molekulárno-biologickými metódami analýzy nukleových kyselín, v súvislosti s riešeným projektom predovšetkým s izoláciou DNA/RNA a kvantifikáciou mRNA v experimentálnych vzorkách. S detekciou SARS-CoV-2 v klinických vzorkách má aj praktické skúsenosti ako zamestnanec diagnostického laboratória. Má bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou. Absolvoval viaceré zahraničné výskumné pobyty na európskych Univerzitách - Univerzita Oulu, Technická Univerzita v Dortmunde a Švajčiarsky Federálny Inštitút Technológie (ETH Zürich). V rámci projektu bude zodpovedný za návrh metód a postupov na kvantifikáciu účinnosti extrakcie vírusovej RNA/DNA a podieľať sa experimentálne na riešení cieľa vylepšenia diagnostiky vírusovej RNA.