Anna Alexovič Matiašová

Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 7; citácie: 36, H-index: 4
  • mladý vedecký pracovník do 35 rokov
Má bohaté skúsenosti v oblasti štúdia farmakokinetiky liečiv po ich podaní experimentálnym zvieratám. Zručnosti v oblasti spracovania biologických vzoriek pre elektrónovú mikroskopiu (spracovanie vzoriek pre TEM, imunogold značenie, spracovanie vzoriek pre SEM). Skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v rámci zahraničných výskumných pobytov v Laboratory of Comparative Neurobiology, Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology, University of Valencia. V rámci riešenia projektu bude zodpovedná za i.v. podávanie nosičov liečiv experimentálnym zvieratám, ich usmrcovanie vo vybraných časových intervaloch, izoláciu tkanivových vzoriek, ich značenie a analýzu pomocou konfokálneho mikroskopu.