Juraj Ševc

Odborný garant projektu
Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 16; citácie: 91; H-index: 7
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
  • odborný garant projektu
Odborný pracovník so skúsenosťami so stanovovaním farmakokinetiky liečiv v in vivo podmienkach a s detekciou exogénne podaných látok v bunkách pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód konfokálnej mikroskopie. Skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v rámci zahraničných výskumných pobytov na Department of Anesthesiology, School of Medicine, University of California, San Diego (UCSD), USA. V rámci riešenia projektu bude zodpovedný za podávanie nosičov liečiv experimentálnym zvieratám, ich usmrcovanie vo vybraných časových intervaloch, izoláciu tkanivových vzoriek a ich analýzu pomocou konfokálneho mikroskopu.