Rastislav Jendželovský

Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 42; citácie: 642; H-index: 15
Vedecký pracovník na Ústave biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach.
Má bohaté skúsenosti v oblasti kultivácie nádorových bunkových línií rôzneho histologického pôvodu a analytickej cytometrie, predovšetkým prietokovej cytometrie.
V rámci riešenia projektu bude zodpovedný za kultiváciu nádorových buniek, aplikáciu nanočastíc s naviazaným liečivom a následné sledovanie cytotoxického účinku v bunkách prietokovou cytometriou.