Dana Švarcbergerová

Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • technický pracovník
V rámci projektu bude zabezpečovať technické a pomocné laboratórne práce.