Slavomíra Šalamúnová

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF
  • mladý vedecký pracovník do 35 rokov
Členka špičkového tímu LACTOVIR. V súčasnosti sa orientuje na výskum vírusov, ktoré infikujú ošípané. Okrem ich molekulovo-genetickej detekcie, sekvenuje časti vírusových genómov a pomocou fylogenetickej analýzy hľadá vzťahy medzi analyzovanými vírusovými izolátmi. V projekte bude študovať molekulovo-genetické testy na detekciu vírusov a porovnávať nové izolačné techniky s osvedčenými postupmi izolácie nukleových kyselín, ako aj spracovávať molekulové dáta počítačovými programami.