Andrea Antošová

Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 27; citácie: 315, H-index: 9
Má skúsenosti v príprave rôznych komplexov: nanočastice s proteínmi, fosfolipidové micely s proteínmi a sledovaní ich interakcií a spektroskopických vlastností (absorpčnou a fluorescenčnou spektroskopiou, cirkulárnym dichroizmom) ako aj morfologických vlastností (atómovou kontaktnou mikroskopiou). V projekte sa bude venovať príprave fosfolipidových komplexov (miciel, lipozómov) a sledovaniu vlastností komplexu micela/lipozóm ako kompozitného materiálu. Jej úlohou bude aj analýza výsledkov a príprava publikácií.