Martina Kubovčíková

Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 55; citácie: 242, H-index: 10
Jej výskumná práca je zameraná na prípravu magnetických kvapalín a ich charakterizáciu. V rámci projektu bude koordinovať prácu tímu ÚEF SAV a taktiež riešiť úlohy spojené s prípravou a charakterizáciou magnetických nanočastíc a modifikovaných magnetických kompozitov z hľadiska distribúcie veľkosti, povrchového náboja, koloidnej stability a agregácie.