Jana Vargová

Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 6; citácie: 34
  • mladý vedecký pracovník do 35 rokov
Jana Vargová má bohaté skúsenosti v oblasti in vitro kultivácie nádorových buniek a prietokovej cytometrie. V rámci riešenia projektu bude zodpovedná za kultiváciu nádorových buniek, aplikáciu nanočastíc s naviazaným liečivom a následné sledovanie akumulácie nanočastíc v bunkách prietokovou cytometriou.