Zuzana Jendželovská

Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 11; citácie: 91
  • mladý vedecký pracovník do 35 rokov
Má bohaté skúsenosti s kultiváciou nádorových bunkových línií a so štúdiom cytokinetických parametrov v podmienkach in vitro. V rámci riešenia projektu bude zodpovedná za kultiváciu nádorových buniek, aplikáciu nanočastíc s naviazaným liečivom a následné sledovanie cytotoxického účinku pomocou analýz MTT a CCK8.